• Mã Giảng Viên: GV-ketoandayroi02
  • Tuổi: 43
  • Tên: Cô Thu Hương
  • Địa Chỉ: Hồ Chí Minh
  • Giới Tính: Nữ
  • Nơi Làm Việc:ketoandayroi
  • Hòm Thư Điện Tử: ketoandayroi@gmail.com

Giới Thiệu Về Giảng Viên

Tôi, với nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Phó Tổng giám đốc Điều hành của nhiều công ty lớn có uy tín trên thương trường hoạt động kinh doanh trong những ngành khác nhau: Sản xuất, Thương Mai, Dịch Vụ, Xây Dưng,…với quy mô trên 1.000 nhân sự.

Những vị trí công việc chuyên môn mà Tôi đảm nhiệm:

I. Chiến lược

♠ Xây dựng chiến lược tài chính cho Công ty trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể theo định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty.

♠ Xây dựng mô hình và kế hoạch tài chính dài hạn cho toàn Công ty theo mục tiêu và chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.

II. Lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch ngân sách định kỳ.

♦ Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận lập dự trù ngân sách hoạt động cho từng bộ phận.

♦ Tổng hợp các dự trù ngân sách của các bộ phận thành ngân sách dự trù cho họat động toàn Công ty.

♦ Lập kế họach tài chính hàng năm cho Công ty dựa theo kế hoạch đầu tư, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

♦ Theo dõi, cập nhập và điều chỉnh những biến động của kế hoạch tài chính theo tình hình thực tế.

♦ Định kỳ phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và đề xuất ban lãnh đạo Công ty biện pháp sử dụng và huy động nguồn vốn hiệu quả.

♦ Giám sát và quản lý hoạt động tài chính kế toán

♦ Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính được phê duyệt cũng như chủ trương, chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.

♦ Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính & kế toán nhằm đảm bào thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính kế toán Việt Nam.

♦ Giám sát và kiểm tra việc thu chi tiền mặt tại Công ty.

♦ Kiểm tra việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm và chi phí lưu thông, doanh thu về tiêu thụ sản phẩm và các khoản thu chi khác của Công ty.

♦ Kiểm soát các khoản chi tiêu và chi phí phát sinh trong Công ty chặt chẽ, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh năng động, nhưng tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng hiệu quả.

♦ Giám sát tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.

III. Phân tích tài chính

♠ Thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất ý kiến về tình hình chi phí và lợi nhuận của các dự án của Công ty; xác định các xu hướng, cơ hội cũng như những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

♠ Phân tích tình hình đầu tư, tình hình tài chính, khả năng chi trả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

♠ Đề xuất với Lãnh đạo Công ty các hệ số tài chính hợp lý nhằm tạo an toàn cho hoạt động của Công ty.

♠ Theo dõi và quản lý nguồn vốn

♠ Theo dõi, quản lý các nguồn vốn của Công ty đặc biệt nguồn thu từ bán hàng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Công tác ngoại giao

Tổ chức công tác vay vốn với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng để thực hiện các chương trình chiến lược, Dự án Đầu tư.

♥ Giám sát việc tiến hành các thủ tục vay vốn và chuẩn bị báo cáo có liên quan theo yêu cầu của ngân hàng.

V. Những công việc quan trọng khác

Φ Tham mưu Tổng Giám đốc các phương án huy động vốn hoặc/ và phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

ΦPhân tích và xây dựng các kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản của Công ty.

Φ Hoạch định & xây dựng các kế hoạch đánh giá kiểm tra việc vận hành của hệ thống.

Φ Hướng dẫn, kiểm tra các công tác thực hiện của Phòng Kiểm soát nội bộ. Tập hợp báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Φ Quản lý Bộ phận IT, thực hiện xây dựng hệ thống ERP trong Doanh nghiệp & hệ thống quản lý sản xuất tập trung.

Φ Hướng dẫn, kiểm tra công tác hành chính & các chính sách của Phòng HC-NS.

Φ Hướng dẫn, kiểm tra các công tác thực hiện của Phòng Kế Hoạch – Vật tư. Thực hiện duyệt giá đầu vào & lên kế hoạch đánh giá nhà cung cấp hàng năm

Đến với kế toán đây rồi, các bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình, niềm đam mê từ giảng viên truyền đạt. Bạn sẽ có một hành trang để kiếm tiền và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp là cái 99,9% trong tay bạn.

EnglishVietnamese
Contact Me on Zalo