nghị định 126/2020

Những Điểm Mới Nhất Trong Nghị Định 126/2020

Những điểm mới nhất nghị định 126/2020/NĐ-CP BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 5189/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. …

Xem thêm…

EnglishVietnamese
Contact Me on Zalo