10 Tiêu chí vàng để tìm cổ phiếu xịn xò

thị trường chứng khoán

10 TIÊU CHÍ VÀG ĐỂ TÌM RA CỔ PHIẾU XỊN XÒ

1. DN đó đơn giản và dễ hiểu:

Doanh nghiệp So sánh với DN quản lý phức tạp, nếu có ít vấ đề xãy ra vẫ giải quyết được.

2. DN có lợi thế độc quyền, bền vững

Doanh nghiệp hoàn hảo, trường tồn, chống lại những lợi thế cạnh tranh, không thể sao chéo, không thể có cái thay thế, bảo hộ độc quyền, đơn giản là chi phí thấp.

3. DN đó bán ra sản phẩm phổ biến

Doanh nghiêp ai cũng sử dụng và phổ biến.

4. DN bán sản phẩm tạo nên thói quen tiêu dùng

Doanh nghiệp tạo ra SP mà người tiêu dùng cứ dùng đi dùng lại nhiều lần, mặc dù có thu nhập thấp.

5. Có chi phí sản xuất thấp

Doanh nghiệp chi phí sx thấp và chi phí này càng ngày càng giảm chứ k tăng khi sản lượng tăng.

6. Có giá bán sản phẩm hợp lý

Doanh nghiệp mà sản phẩm của nó có chân chạy đến người tiêu dùng.

7. Doanh nghiệp có biên lợi nhuận lớn

Doang nghiệp bán SP cao hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất và có biên lợi nhuận rất cao.

8. Doanh nghiệp có khả năng tăng giá kho có lạm phát

Khi lạm phát là khi giá nhà cung cấp tăng thì họ cũng tăng giá bán phẩm tăng lên, như vậy lợi nhuận của họ không hề ảnh hưởng gì cả.

9. Sản phẩm và quy trình vận hành khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Doanh nghiệp quy trình sản xuất không gây ô nhiễm, biết bảo vệ môi trường, không bốc lột người khác để tăng lợi nhuận, SP của họ làm cho khách hàng tốt thêm lên, làm việc có năng suất hơn, sống hạnh phúc hơn, không vi phạm nguyên tắc vàng là bạn hãy đối xử với người khác giống như muốn người khác đối xử với bạn.

10. Ban điều hành

Ban điều hành, hành động như một người chủ thật sự, những người nắm giữ cổ phần của DN, họ đầy nhiệt huyết, tận tu và trung thực, người CEO luôn đặt quyền lợi của mọi cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng lên hàng đầu. Hoạt động của DN đối với họ như là nhịp đập trái tim, như là hơi thở.

Tin liên quan
EnglishVietnamese