Bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Hotline:  0908 155 461 – Tư vấn miễn phí 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Stt Nội dung Dịch vụ Phí (đã bao gồm lệ phí nộp hồ sơ + phí DV làm giấy phép Thời gian

hoàn thành

1 Thành lập chi nhánh | Văn phòng đại diện | Địa điểm KD

1.000.000

(Công thêm 500.000 khắc dấu mới+ công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia)

+ 5-7 ngày làm việc

+ Có dấu trong ngày

2 Thay đổi nội dung chi nhánh | Văn phòng đại diện | Địa điểm KD 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc

 

3 Thay đổi tên công ty 1.500.000

– Bao gồm lệ phí nộp hồ sơ

– Phí khắc dấu mới + công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

+ 5-7 ngày làm việc

+ Có dấu trong ngày

4 Thay đổi địa chỉ Công ty cùng quận 1.000.000

– Địa chỉ cùng quận

+ 5-7 ngày làm việc

+ Có dấu trong ngày

5

 

Thay đổi địa chỉ Công ty khác quận (chuyển quận) 1.500.000

– Đổi địac chỉ khác quận + khắc dấu mới + công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

– Chuyển quận thuế + thêm 1.500.000

+ 5-7 ngày làm việc

+ Có dấu trong ngày

+ Chuyển quận thuế, chuyển tỉnh: 15 ngày làm việc

6 Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc

 

7 Thay đổi vốn điều lệ 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc
8 Thay đổi thành viên góp vốn 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc
9 Thay đổi đại diện pháp luật 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc
10 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc
11 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

+ Từ 1TV <<==>> 2TV

+ Từ TNHH <==>> Cổ phần

1.500.000

Nếu thay đổi loại hình DN làm thay đổi tên DN thì phải + thêm 500.000 phí khắc dấu mới + công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

+ 5-7 ngày làm việc

+ Có dấu trong ngày

12 Tạm ngưng hoạt động Công ty 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc

 

13 Giải thể địa điểm kinh doanh 1.000.000 + 5-7 ngày làm việc
14 Giải thể Văn phòng đại diện 1.500.000

(Không bao gồm trả dấu nếu có)

+ 5-7 ngày làm việc
15 Khắc dấu, nhận dấu, công bố bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia 600.000 + 1-2 ngày làm việc

⊗⊗⊗ Lưu ý: giá trên chưa bao gồm thuế VAT

MỌI THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ KẾ TOÁN ĐÂY RỒI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

Hotline: 0908 155 461 (Mr Thảo)

Tin liên quan
EnglishVietnamese