Dịch vụ rà soát hoàn thiện sổ sách để quyết toán thuế

rà soát hoàn thiện sỏ sách kế toán

Vì sao bạn chọn dịch vụ Rà soát – Dọn dẹp – Hoàn thiện sổ sách để Quyết toán thuế hàng năm của Kế Toán Đây Rồi?

Dựa vào kết quả rà soát về sổ sách chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và bộ hồ sơ quyết toán thuế cũng như điều chỉnh lại phù hợp với quy định của Luật thuế hiện hành trước khi Cơ quan thuế thanh tra. Đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp là tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.

 – Doanh nghiệp được KẾ TOÁN ĐÂY RỒI sẽ đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế và có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.

– Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định nếu có sai phạm.

– Tư vấn hướng xử lý cho doanh nghiệp.

– Thay vì những khoản phí lớn phải đóng cho thuế, hãy trả cho chúng tôi với một mức giá phải chăng. Chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích hơn so với việc phải trả cho dịch vụ của chúng tôi.

Trình tự và nội dung công việc rà soát – kiểm tra – dọn dẹp sổ sách của chúng tôi để quyết toán thuế.

Bước 0: Bàn giao, giao nhận chứng từ sổ sách với doanh nghiệp.

Bước 1: Kiểm tra đơn vị đã áp dụng đúng các chế độ kế toán chưa?

Bước 2: Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách kế toán (kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và kiểm tra cách hạch toán kế toán), chi tiết kiểm tra như sau:

♠ Kiểm tra các chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp bao gồm (kiểm tra tên, con số, thông tin người mua, người bán, nội dung mua bán,…).

♠ Kiểm tra chứng từ lên báo cáo thuế, lên sổ sách kế toán đã hạch toán đúng tài khoản từng nghiệp vụ, con số nhập liệu đã đúng hay chưa?

Đối chiếu sổ phụ ngân hàng lên sổ sách kế toán đã chính xác, hạch toán đúng tài khoản hay chưa? Kiểm tra tỷ giá trong trường hợp giao dịch ngoại tệ.

♠ Kiểm tra hàng tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng nhập xuất tồn, doanh nghiệp có tiến hành kiểm kê, đối chiếu hay không? Trong trường hợp doanh nghiệp có tính giá thành sản xuất hoặc giá thành dịch vụ thì kiểm tra việc tính giá có tuân thủ các quy định hiện hành, có đăng ký định mức hay không? Phần kiểm tra này có liên hệ chặt chẽ với doanh thu bán ra.

♠ Kiểm tra hợp đồng lao động, bảng lương, chính sách lương, đã đăng ký đầy đủ với các cơ quan nhà nước liên quan hay chưa, đóng BHXH đầy đủ không? Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chấm công và bảng lương có ký nhận đầy đủ.

♠ Kiểm tra tài sản cố định, công cụ dụng cụ có hợp lý không? Cách tính khấu hao, thẻ tài sản cố định có theo dõi chi tiết hay không?

♠ Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn có đúng thời điểm hay không (theo hợp đồng hay theo báo giá, quyết toán,…) (xuất hóa đơn sai thời điểm bị phạt rất nặng). Xuất hóa đơn có theo ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp,…

♠ Kiểm tra các khoản chi phí của doanh nghiệp có phải là chi phí hợp lý theo quy định hiện hành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

♠ Kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN, GTGT của doanh nghiệp.

Bước 3: Cùng doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung hóa đơn chứng từ hợp lệ của những nghiệp vụ thiếu hóa đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý (trừ những trường hợp bất khả kháng).

Bước 4: Trên cơ sở những sai sót đã phát hiện KẾ TOÁN ĐÂY RỒI sẽ phát hành một báo cáo tư vấn hoàn thiện chứng từ và sổ sách kế toán cũng như điều chỉnh báo cáo Quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế như sau:

Rủi ro: Cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra

Giải pháp: Đưa ra những giải pháp hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán để tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật về thuế.

Bước 5: Trao đổi với đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh. Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trên phần mềm của đơn vị. Công việc có thể thực hiện tại trụ sở của đơn vị.

Bước 6: Hướng dẫn lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời và hiệu chỉnh sổ kế toán (nếu có) trên cơ sở những vấn đề được thống nhất tại Bước 3 và Bước 4.

Bước 7: Đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.

Bảng giá dịch vụ kế toán

Bảng giá dịch vụ kế toán

 

Tin liên quan
EnglishVietnamese